หน้าที่งานคลินิคและเทคโนโลยี

หมวด: งานคลินิคและเทคโนโลยี เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Super User

หน้าที่งานคลินิคและเทคโนโลยี

  • ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูล
  • เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสื่อท้อนถิ่น
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ฮิต: 419